Sporządzanie deklaracji rocznych

księgowa w pracyWraz z końcem roku podatkowego każdy przedsiębiorą ma obowiązek złożenia do Urzędu Skarbowego rocznej deklaracji podatkowej. Dotyczy to wszystkich firm, nawet jeśli dana działalność nie miała żadnego przychodu, poniosła stratę lub jej dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku. W dokumencie rozlicza się przychody z ostatniego roku podatkowego.

To, jaką deklarację podatkową dany przedsiębiorca składa uzależnione jest od zadeklarowanej formy opodatkowania działalności gospodarczej. Firmy są zobowiązane do złożenia:

PIT-36 – przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych;

PIT-36L – przy opodatkowaniu według podatku liniowego,

PIT-28 – przy opodatkowaniu ryczałtem,

PIT-16A – przy opodatkowaniu według karty podatkowej.

Nasze biuro zajmuje się sporządzaniem deklaracji rocznych w imieniu klienta. Usługa może być zrealizowana zarówno na miejscu, jak i elektronicznie. Nasi specjaliści analizują otrzymane dane – jeśli wszystko się zgadza to rozliczona deklaracja trafia do Urzędu Skarbowego. Jeśli czegoś brakuje to kontaktujemy się z klientem celem uzupełnienia danych.

Zapraszamy!