Sporządzanie bilansów księgowych

Sporządzanie bilansów księgowychSporządzanie bilansów księgowych to kolejna usługa, którą oferuje swoim klientom biuro Debettrans Lebioda. Bilans jest jednym najważniejszych elementów sprawozdania finansowego firmy. To także obligatoryjna formalność przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe. Mówiąc najprościej – bilans księgowy to zestawienie aktywów i pasywów. Warto przekazać to zadanie zaufanemu zespołowi księgowych z biura rachunkowego.

Rodzaje bilansów

Głównym celem sporządzania bilansów jest podsumowanie zasobów w danej firmie, obliczenie posiadany kapitał własny oraz wyszczególnienie zobowiązań firmy. Wyróżniamy dwa rodzaje bilansów księgowych:

  • bilans otwarcia – dokument jest sporządzany na początku danego roku obrachunkowego,
  • bilans zamknięcia – dokument powstaje na zakończenie okresu sprawozdawczego.

Mając oba bilanse w bardzo łatwy sposób jest sprawdzić w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo.

Chcą Państwo poznać szczegóły dotyczące sporządzania bilansów przez naszych księgowych? Zapraszamy do kontaktu!